Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Suolahden taajaman asukkaiden yhteistyötä, vaalia Suolahden kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

 


 

 

Toiminta

Suolahden kyläyhdistys osallistuu Suolahtea koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja. Se järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa.

Kyläyhdistys järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia. Vuosittaiset kyläkäräjät järjestetään ajankohtaisten teemojen ympärille. Lisäksi Suolahden Kyläyhdistys ry järjestää yksin ja yhdessä muiden yhteisöjen kanssa erilaisia tapahtumia.

Suolahden Kyläyhdistys ry on mukana Keski-Suomen kylät ry:ssä ja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:ssä.

Tehdään yhteistyötä Suolahden kirkkopiirin kanssa 100-vuotisten puiden istuttamisperinteen jatkamiseksi.

 

Tiedotus

Vuoden 2019 tavoite on saada Suolahtea positiivisesti näkyviin eri tavoilla. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan Suolahden yleisillä ilmoitustauluilla, omilla kotisivuillaan, Äänekosken kaupungin kotisivujen tapahtumakalenterissa, facebookissa ja paikallislehdissä.

 

Talous

Yhdistys kerää jäseniltään vuosikokouksessa päätetyn jäsenmaksun. Se hakee toimintansa rahoittamiseksi kaupungin avustusta ja vuoden aikana tapahtumiin kohdeavustuksia sekä Maaseudun Kehittämisyhdistys ry:n Viisarin hankerahoitusta. Suolahden Kyläyhdistyksen jäsenet kirjoittavat vuoden aikana Pikkukaupunkilaiseen kymmenen kolumnia, joista korvaus tulee yhdistykselle.

Tuloillaan Kyläyhdistys kustantaa eri tapahtumien tarjoiluja, mainostamista ja mahdolliset palkkauskulut. Materiaalikustannuksia muodostuu mm. talkoista, mahdollisista rakennustarvikkeista ja kilpailupalkinnoista.

 

Elävä Suolahti -  erilaista ja avointa toimintaa

 

Jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun pankkiin (POP Pankki Suolahti FI32 4764 0010 0473 20). Ilmoita samalla viestissä nimesi ja yhteystietosi. Jäseneksi liittyminen onnistuu myös Suolahden Kyläyhdistyksen eri tapahtumissa.Jäsenmaksut 2019            10 €/jäsen ja 20 €/kannatusjäsenmaksu.

 

 

 

Suolahden kyläyhdistyksen linnunopöntöt Wanhan aseman kulttuurihistoriallisessa rakennetussa ympäristössä etsivät asukkaita. Tila tarjotaan ilmaiseksi.

Tarkemmin vuoden 2019 suunnitelmista

Kyläyhdistyksen järjestämiä tapahtumia suunnittelee ja ideoi hallitus tai valiokoitunut työryhmä. Vuodelle 2019 on suunnitteilla mm.

  • Aloitetaan sateenvarjomallin kehittäminen. Tavoitteena on saada kaikki paikalliset toimijat, yhdistykset ja yritykset yhteistyöhön niin että Kyläyhdistys on kokoajana.
  • Juhannuskokko tapahtuma la 22.6.2019.
  • Kyläkäräjät toteutetaan  .
  • Ympäristötalkoisiin osallistutaan sekä kaupungin niitä organisoidessa että omia juhannuksen jälkeen pitäen esim. Rantaraitilla, Ääneseudun Energian tai Polsanjoen alueella.
  • Viisari hankkeeksi suunnitellaan Wanhan aseman seudun kehittämistä.

 

Suolahden Kyläyhdistys ry on mukana Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:ssä, Vihreä Väylä yhdistyksessä sekä Keski-Suomen kylät ry:ssä. Näiden yhdistysten kautta parannetaan Suolahden näkyvyyttä ja alueellista yhteistyötä (lähidemokratia).